Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kärkölän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.05.2023/Pykälä 103


 

Osallistuva budjetointi

 

Kunnanhallitus 13.03.2023 § 60 

 

 

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

 

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään.

 

Kärkölän kunnanvaltuusto päätti 12.12.2022 (§ 49) kunnanhallituksen valtuustotason sitovana tavoitteena toteuttaa osallistuvan budjetointin kokeilun 31.5.2023 mennessä.

 

Kunnanvaltuusto käynnisti ideointivaiheen 14.2.2023 ja ideointi päättyy 12.3.2023. Kuntalaiset lähettävät ideoita sähköisellä lomakkeella ja kirjastossa täytettävällä paperilomakkeella. Esittelytekstin kirjoitushetkellä 23 kuntalaista oli lähettänyt sähköisellä lomakkeella yhteensä 28 ideaa.

 

Kunnanhallitus katselmoi kaikki ideat 13.3.2023, päättää äänestystavasta ja ohjeistaa hallinnon valmistelemaan äänestystä. Useat kunnat käyttävät Otakantaa.fi-palvelua osallistuvan budjetoinnin äänestyksen toteutukseen. Monet kunnat ovat määritelleet myös alimman äänestysiän.

 

Otakantaa.fi-palvelun käyttö ei välttämättä vaadi rekisteröitymistä, mutta saman henkilön moneen kertaan äänestäminen voidaan rajoittaa, jos äänestettäessä edellytetään palveluun rekisteröitymistä.

 

Avoin kuntalaisraati tarkastaa ideat 15.3.2023 ja antaa harkintansa mukaan ohjeita äänestyksen valmisteluun.

 

Kunnan hallinto toteuttaa äänestyksen kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Äänestys käynnistyy 3.4.2023 ja kestää 30.4.2023 saakka.

 

Äänestyksen tulokset vahvistetaan kunnanhallituksen kokouksessa 8.5.2023 ja kunnanhallitus ohjaa ideoiden toimeenpanon toteutusta. Toteutuksen edistymisestä tiedotetaan kunnan tiedotuskanavissa.

 

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetaan 3.-30.4.2023 sähköisesti Otakantaa.fi-palvelussa edellyttäen palveluun kirjautumista sekä kunnan kirjastossa paperilomakkeella edellyttäen nimi ja osoitetietojen sekä syntymävuoden kirjaamista äänestyslomakkeelle äänestyksen luotettavuuden varmistamiseksi.

Lisäksi kunnanhallitus päättää ohjeistaa hallinnon valmistelemaan äänestyksen siten, että äänestykseen saavat osallistua vuonna 2010 syntyneet tai sitä vanhemmat kuntalaiset.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

 

 

Kunnanhallitus 08.05.2023 § 103  

102/02.00/2023  

 

Valmistelija kansliapäällikkö jouni.nieminen@karkola.fi, puh. 044-770 2206

 

Osallistuvan budjetoinnin äänestys toteutetiin 3.-30.4.2023 sähköisesti Otakantaa.fi-palvelussa ja paperilomakkeilla Kärkölän kirjastossa.

 

Määräaikaan mennessä hyväksyttäviä ääniä annettiin sähköisesti 64 kpl Otakantaa.fi -palvelussa ja paperilomakkeella kirjastossa 17 kpl. Yhteensä hyväksyttäjä ääniä annettiin 81 kappaletta.

 

Äänet jakautuivat seuraavasti:

 

Äänet

Esitykset äänestystuloksen mukaisessa järjestyksessä

22

Päiväkodin piha-alueen kehittäminen käyttäjien toiveiden perusteella

17

Senioritalo Raidan tilojen kehittäminen monipuolisempaan käyttöön näyttely- ja kokoontumistilana

10

Uusi laituri ja rantahiekkaa Oriharon uimarannalle

8

Hähkäjärven ranta-alueen siistiminen ja penkkien hankinta

7

Likolammen laavun kunnostaminen

6

Avantouintipaikka Valkjärven uimarannalle

5

Lainattavat SUP-laudat Valkjärven uimannalle

3

Kukkaistutuksia Kantatie 54 liittymiin ja taajamien liikenteenjakajiin

2

Uusia laitteita Kukonmäen kuntopuistoon

1

Koirapuiston parantaminen (portin, aidan ja pohjan kunnostaminen)

 

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää vahvistaa äänestyksen tulokset ja ohjata tulosten mukaisesti kehittämiskohteiden toimeenpanon toimialojen valmisteluun.

Osallistuvan budjetoinnin kehittämiskohteiden toteutuksesta raportoidaan kunnan verkkosivuilla karkola.fi/osbu sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.

 

Päätös Pormestari muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kunnanhallitus päättää vahvistaa äänestyksen tulokset ja ohjaa tulosten mukaisesti kehittämiskohteiden toimeenpanon seuraavalla rahallisella prosenttijaolla toimialojen valmisteluun:

- Päiväkodin piha-alueen kehittäminen käyttäjien toiveiden perusteella 60 % ja
- senioritalo Raidan tilojen kehittäminen monipuolisempaan käyttöön näyttely- ja kokoontumistilana 40 %.

Osallistuvan budjetoinnin kehittämiskohteiden toteutuksesta raportoidaan kunnan verkkosivuilla karkola.fi/osbu sekä kunnan sosiaalisen median kanavissa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

 

Jakelu tekninen johtaja

 kiinteistöpäällikkö

 sivistysjohtaja