Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kärkölän kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkola.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 22.03.2022/Pykälä 29 

Virkatien ja Pormestarinkujan katusuunnitelmaehdotusten asettaminen nähtäville

 

Tekninen lautakunta 22.03.2022 § 29  

102/10.03.01.00/2022  

 

 

Valmistelija tekninen johtaja emilia.lehikoinen@karkola.fi puh. 044-770 2056

 

Virkatiestä ja Pormestarinkujasta on laadittu katusuunnitelmaehdotukset.

 

Katusuunnitelmassa on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 § mukaan esitettävä katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöönsä ja vaikutukset ympäristökuvaa, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittavat istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

 

Katusuunnitelmaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 14 päivän ajaksi. Katusuunnitelman nähtäville asettamisen  hyväksyy Kärkölän kunnan tekninen lautakunta.

Nähtävilläolosta ilmoitetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Lisäksi nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.

 

Katusuunnitelman hyväksymisestä päättää nähtävilläolon jälkeen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan päätöksestä lähetetään pöytäkirjaote asianosaisille (rajautuvat kiinteistöt sekä muistutuksen jättäneet). Pöytäkirjaotteen lisäksi postitetaan suunnitelmaselostus, pienennös suunnitelmasta sekä valitusosoite hallinto-oikeudelle. Em. suunnitelmien päätöksistä mahdollisesti tehdyt valitukset käsitellään hallinto-oikeudessa.

 

Esittelijä tekninen johtaja Emilia Lehikoinen

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmat nähtäville ajalle 31.3.-14.3.2022.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen sillä muutoksella, että katusuunnitelmat asetetaan nähtäville ajalle 31.03.-14.04.2022.

 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto